Sản Vật Lai Châu

Sản vật lợn cắp nách ngon, bổ dưỡng

Hiện nay, lợn cắp nách chính gốc nuôi không đủ cung cấp cho thị trường. Lợn cắp nách nuôi lâu lắm lại ít thịt nên nhiều người Lợn cắp nách là một loại đặc sản thịt rừng ngon nhất miền Bắc. Với bản tình hoang dã, tự nhiên, không ăn thức ăn công nghiệp, nên